Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


PLANUJESZ SWÓJ WYMARZONY I BEZPIECZNY DOM?

Nie zapomnij , że solidny fundament potrzebuje także SOLIDNEGO PODŁOŻA

dlatego badania geotechniczne gruntu warto wykonać jeszcze przed zakupem działki ! ! !


Podłoże gruntowe to również element konstrukcyjny, na którym opiera się ciężar całego budynku.
Przy obecnych rozwiązaniach technologicznych prace budowlane można wykonywać nawet w najbardziej skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, kwestia jakim kosztem...

 

Dlatego warto wiedzieć, co nas czeka przed zaplanowaniem budżetu na budowę.

 


 Zapraszamy do zapoznania się z poniższą, krótką charakterystyką badań geotechnicznych. 

 

Badania pozwalają rozpoznać i  sklasyfikować rodzaj gruntu, określić  wzajemne ułożenie warstw geologicznych, występowanie wód gruntowych,

  a także określić parametry fizyko-mechaniczne (wytrzymałościowe)  gruntu oraz stwierdzić, czy nadaje się do bezpośredniego posadowienia.

 W przeciwnym razie, wiąże się to z dodatkowymi kosztami - koniecznością dostosowania podłoża gruntowego lub posadowieniem budynku na palach

 

Korzyści płynące z rozpoznania gruntu

 

-  właściwe zaprojektowanie fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowo-wodnych,  pozwala              

    optymalizować koszty budowy

- uniknięcie nierównomiernego osiadania budynków, co  mogłoby prowadzić do późniejszego pękania ścian lub nawet przechyłu budynku

-  odpowiednie przygotowanie warunków do prac w wykopach w przypadku występowania wód gruntowych

- zaprojektowanie izolacji lub drenażu, który  ułatwi roboty fundamentowe i wyeliminuje ryzyko zalewania lub gnicia ścian piwnic


 



Uważaj na okazje cenowe działki budowlanej!!!

 Często okazyjna cena działki spowodowana jest słabą jakością gruntu, o czym klient dowiaduje się w trakcie wykonywania robót ziemnych

(zawsze wiąże się to z kosztownymi zabiegami polegającymi na wzmocnieniu lub całkowitej wymianie gruntu)

lub co gorsza w trakcie eksploatacji budynku, gdy dochodzi do nierównomiernego osiadania budynku lub pęknięć ścian.

 

 

Koszty powyższych badań nie są wysokie, a wręcz znikome w stosunku do kompleksowych nakładów inwestycyjnych poniesionych podczas budowy domu,

a jednak pozwalają wykluczyć ryzyko nieświadomego zakupu działki ze słabym podłożem gruntowym,

którego dostosowanie do warunków budowlanych jest zwykle znacznie bardziej kosztowne,

niż zaoszczędzone na zakupie tańszej działki pieniądze.


nierównomierne osiadanie budynku spowodowane np. występowaniem torfównierównomierne osiadanie budynku spowodowane np. występowaniem torfów

 Posadowienia obiektu budowlanego nawet najmniejszych gabarytów na nieznanym gruncie zawsze wiąże się z  ryzykiem.

Jest to nie tylko związane z występowaniem gruntów organicznych takich jak torfy, namuły, gytie,

ale także dotyczy to  gruntów mineralnych spoistych (glin) w stanie miękkoplastycznym, lub nawet niespoistych (piasków) w stanie luźnym.

Grunty, które również nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża pod fundamenty są nasypy niekontrolowane (np. wykonane przez poprzedniego właściciela, w celu ukrycia niespodzianek)

.

Dlatego też świadoma grupa projektantów budowlanych oraz architektów zanim podejmie się projektu domu wymaga badań geotechnicznych i docenia ich wartość. 

 

  •