Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Badania terenowe

Odwierty z rozpoznaniem gruntu              ręczne i mechaniczneOdwierty z rozpoznaniem gruntu ręczne i mechaniczne

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych,

pobór próbek do dalszych badań laboratoryjnych

(NW, NU, NNS)

Badanie nośności i zagęszczenia aparatem VSS
Badanie nośności i zagęszczenia aparatem VSS

Określenie modułów odkształcenia pierwotnego (Ev1) i wtórnego (Ev2, który oznacza nośność)
oraz ustalenia zagęszczenia dla warstwy ok. 0,6 m,

w postaci wskaźnika odkształcenia (Io)​ 

Badanie kontrolne nasypu lekką płytą dynamiczną HMPBadanie kontrolne nasypu lekką płytą dynamiczną HMP

Określenie dynamicznego modułu odkształcenia Evd do głębokości ok. 0,5 m,

co daje szybki pogląd efektów zagęszczenia w trakcie budowania nasypów.

Przy zestawieniu z aparatem VSS, wynik Evd pozwala na orientacyjną korelację do wartości EV2 

Pomiar nośności nawierzchni ugięciomierzem belkowymPomiar nośności nawierzchni ugięciomierzem belkowym

Badanie nośności nawierzchni

metodą ugięć przy użyciu
Belki Benkelmana 

Formowanie próbek i pielęgnacja do badań laboratoryjnychFormowanie próbek i pielęgnacja do badań laboratoryjnych

Pobranie oraz zaformowanie próbek materiału 

(gruntu stabilizowanego cementem lub betonu), 

pielęgnacja oraz przygotowanie do badań laboratoryjnych 

 

Badania zagęszczenia sondą dynamiczną DPL / SD-10Badania zagęszczenia sondą dynamiczną DPL / SD-10

Określenie stopnia zagęszczenia ID  gruntów rodzimych niespoistych

lub wskaźnika zagęszczenia IS gruntów nasypowych

do max. głębokości 8 m 

Badanie zagęszczenia sondą dynamiczną DPM i DPHBadanie zagęszczenia sondą dynamiczną DPM i DPH

Określenie stopnia zagęszczenia ID  gruntów rodzimych niespoistych lub

wskaźnika zagęszczenia IS gruntów nasypowych

do max. głębokości 25 m 

Sondowania statyczne CPTU                   do głębokości 20- 30 mSondowania statyczne CPTU do głębokości 20- 30 m

Bezpośredni pomiar (oporu, tarcia i ciś. porowego) podczas wciskania stożka do głębokości 20-30 m,

pozwala uzyskać parametry wytrzymałościowe takie jak:  

IL, ID, efektywny kąt tarcia wewnętrznego  ф ’,  wytrzymałość na ścinanie Su, spójność c’, moduł ściśliwości Mo 

Rozpoznanie nawierzchni konstrukcjiRozpoznanie nawierzchni konstrukcji

Określenie grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych 

(w nawierzchni drogowej lub posadzce)

przy wykorzystaniu rdzeniowej wiertnicy mechanicznej do betonu  

Pobieranie próbek z wykonanych warstw konstrukcyjnychPobieranie próbek z wykonanych warstw konstrukcyjnych

Odwiert rdzeniową wiertnicą w wykonanej warstwie 

(stabilizacji, betonowej podbudowie, posadzce, nawierzchni bitumicznej)

 wraz z pobraniem rdzenia i przygotowaniem do dalszych badań laboratoryjnych